سنگ گلسار
خانه / سنگ فرش / سنگ فرش کریستال لایبید : تولید و فروش ویژه سنگ فرش کریستال لایبید در سال ۱۳۹۹

سنگ فرش کریستال لایبید : تولید و فروش ویژه سنگ فرش کریستال لایبید در سال ۱۳۹۹

سنگ فرش کریستال لایبید

انواع سنگ فرش کریستال

در صنایع سنگ گلسار انواع سنگ فرش های زیر با استفاده از کوپ درجه ۱ سنگ کریستال معادن لایبیدتولید میگردد.

سنگفرش کریستال ساب خورده

  1. سنگ فرش کریستال لایبید ساب خورده : این نوع سنگ فرش با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است. همچنین از نظر رنگ نیز این نوع سنگ فرش انواع گوناگونی دارد که از سنگ خام معادن مختلف سنگ کریستال تولید میگردد.

۲٫سنگ فرش کریستال ساب خورده با الگو تیشه ای یا الگو ابزاری : این نوع سنگ فرش با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است. همچنین الگوهای مختلفی از طریق دستگاه و یا به صورت دستی به سفارش مشتری روی آن پیاده سازی می شود.

الگو ابزاری
الگو ابزار و تیشه

سنگفرش کریستال تیشه ای

۳٫سنگ فرش کریستال تیشه ای : این نوع سنگفرش با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است.

۴٫سنگفرش کریستال تیشه ای با الگو ابزاری : این نوع سنگفرش با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است. همچنین الگوهای مختلفی از طریق دستگاه به سفارش مشتری روی آن پیاده سازی می شود.

سنگفرش کریستال بوش همر

۵٫سنگفرش کریستال بوش همر : این نوع سنگفرش با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است. همچنین الگوهای مختلفی از طریق دستگاه به سفارش مشتری روی آن پیاده سازی می شود.

از این گذشته انواع سنگفرش کریستال لایبید با توجه به کاربرد های مختلفی که دارد در ضخامت های ۱٫۵cm، ۳ cm، ۲٫۵cm ، ۲cm به صورت معمول تولید میگردد و ضخامت های بالاتر نیز با توجه به سفارش مشتری قابل تولید است. همچنین الگوهای مختلفی از طریق دستگاه به سفارش مشتری روی آن پیاده سازی می شود. تمامی موارد فوق در صنایع سنگ کریستال لایبید با استفاده از متریال درجه ۱ و برش و کیفیت بالا تولید میگردد.

مدیر فروش آقای یاوری
راه های ارتباطی: شماره موبایل: 09162363312 آدرس کانال: channel@golsarstone آدرس سایت: https://golsarstone.ir پست الکترونیکی: golsarstone2019@gmail.com

مطلب پیشنهادی

فروش عمده سنگ فرش کریستال

فروش عمده سنگ فرش کریستال در سال ۹۹

فروش عمده سنگ فرش کریستال در سال ۹۹ در مجموعه سنگ گلسار انجام می شود. …

سنگ گلسار